Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
JPEG File схема взаимодействия ИМ с виртуальной кассой.jpg 46 kB Заварзина Элина 18 Dec 2020 10:47
  • No labels
   
PNG File ИМ оффлайн (итог).png 66 kB Заварзина Элина 13 Jan 2021 13:37
  • No labels
   
PNG File new ИМ оффлайн (итог).png 87 kB Заварзина Элина 20 Jan 2021 14:09
  • No labels
   
PNG File NEW офлайн.png 104 kB Заварзина Элина 20 Jan 2021 15:24
  • No labels
   
Download All